Luotettavaa laskentaa

Luotettava laskenta varmistaa hankkeen onnistumisen


Insinööritoimisto LaRa on pirkanmaalainen määrälaskentaa tarjoava toimisto.
Laskentakohteitamme ovat asuinkiinteistöt, oppilaitos- ja muu julkinen rakentaminen, teollisuus ja logistiikkarakentaminen sekä erityiskohteet, esimerkiksi vedenpuhdistamot.

Tuotamme luotettavat ja alan standardien mukaiset määräluettelot uudis- ja peruskorjauskohteisiin nopeallakin aikataululla.
Perehdymme kohteisiin laskenta-asiakirjojen ja työmaanäyttöjen avulla ja käytämme työssä tehokkaita laskentaohjelmia.

Rakennusliikkeet asiakkaina


Johtavat suomalaiset rakennusliikkeet luottavat laskentaosaamiseemme. Ne käyttävät palvelujamme kustannusarvioiden ja urakkatarjouksien tekemiseen. Palvelemme myös urakkatarjouksia vertailtaessa.

Hyvää määräluetteloa voi pitää rakennushankkeen perusdokumenttina. Siitä on hyötyä myös työmaan suunnittelussa ja resurssoinnissa. LaRan määräluetteloiden tarkkuus on tasolla, joka kelpaa jopa tarviketilausten valmisteluun.

Kustannussuunnittelu taklaa ikävät yllätykset


Rakennushankkeen onnistuminen vaatii aina kustannusten hyvää hallintaa. Palveluumme kuuluu kustannusten seuranta ja päivittäminen
sekä tilaajan konsultointi mahdollisissa muutoksissa.
Kokonaistaloudellisesti järkevä lopputulos varmistetaan jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Teemme eritasoisia kustannusarvioita – tavoitehintalaskelmia, rakennusosa-arvioita ja suoritepohjaisia kustannusarvioita – joilla kustannuksia ohjataan ajoissa haluttuun suuntaan. Projektin aikana tehtävillä kustannusarvioilla varmistamme, että budjetti pysyy raamissaan toteutusvaiheenkin aikana.

Kysy lisää ammattitaitoisesta laskennan konsultaatiosta Jussi Utriaiselta, puh. 040 516 3803.