UUDIS- ja korjausRAKENTAMINEN

Erikoisalana vuokra- ja palveluasuntotuotanto


Insinööritoimisto LaRa on erikoistunut vuokra-asuntojen sekä vanhusten ja erityisryhmien palveluasuntojen rakennuttamiseen.
Meidät tunnetaan myös vaativien korjaushankkeiden vetäjinä.

Kaikissa hankkeissa osoitamme hyvää teknistä osaamista ja alan sopimuskäytäntöjen tuntemusta.
Yhteistyökumppaneitamme ovat yritykset, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt sekä kunnat, julkishallinnolliset yhteisöt.
Toimimme tilaajan kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeen kaikissa vaiheissa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ohjaamassa vuokra- ja palveluasuntotuotannossa rakennuttajalta odotetaan jämäkkää otetta projektin alusta lähtien. Tehtävämme on varmistaa, että asukkaat saavat sovitun kustannusraamin mukaiset turvallisimmat, käytettävyydeltään parhaimmat ja ekologisesti kestävimmät asumisratkaisut.

Kokemus puhuu korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisessa tarvitaan monipuolisesti teknistä ammattitaitoa ja rakentamisen kaikkien osa-alueiden hallintaa. Rakennuttajana luomme näkemyksen  tarvittavista muutoksesta ja toimenpiteistä. Lähtökohtana ovat tilaajan toiveet ja tarpeet, rakennuksen todellinen kunto, kehittämismahdollisuudet sekä mahdolliset suojelutavoitteet.

LaRan pitkä kokemus on valttia korjausrakentamisessa. Tunnemme perinteisiä menetelmiä ja materiaaleja, ja hyödynnämme aiemmissa hankkeissa karttunutta tietoa. Peruskorjaukset varsinkin historiallisissa kohteissa ovat hankkeita, joissa on tarvetta vankkaan osaamiseen perustuville ongelmanratkaisutaidoille.

Yhteistyökykyinen ohjaaja

Olipa kyse uudis- tai korjausrakentamisesta, LaRan rakennuttajainsinöörit ja projektipäälliköt tietävät, miten työmaalla toimitaan.
Kaikilla on työmaakokemusta ja osa on työskennellyt myös vastaavana mestarina. Tiedämme, miten työmaata pyöritetään yhteistoiminnalla, miten roolit ja vastuut jakautuvat ja kuinka toimitaan kustannustehokkaasti.

Mittavan hankkeen eteenpäin viemisessä tarvitaan hyviä johtamis- ja yhteistyötaitoja. Kuljetamme kokonaisuutta aikataulun mukaan ja huolehdimme tiedonkulusta osapuolten kesken. Tehtävämme on tukea hankkeen kaikkia toimijoita onnistumaan omassa tehtävässään.

Lisätietoja rakennuttamispalveluistamme Mika Lahtiselta puh. 040 700 6470.