RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

Korjaus- ja uudishankkeen kustannustietoinen kumppani


Insinööritoimisto LaRa on peruskorjauksen ja uudisrakennushankkeen tilaajan luotettava ja kustannustietoinen kumppani.
Rakennuttajakonsulttina huolehdimme toimeksiantajan edusta hankesuunnittelusta lähtien. Meiltä löytyy hyvää, pitkään kokemukseen perustuvaa ammattitaitoa sekä asennetta vaativienkin kohteiden hallintaan.

Rakennuttaja on mukana koko projektissa

Rakennuttaja johtaa rakennushanketta toimeksiantajan valtuuttamana. Olemme mukana hankkeen kaikissa vaiheissa: tarveselvityksessä, hankesuunnittelussa, suunnittelun valmistelussa, suunnittelun ohjauksessa, rakentamisen valmistelussa, rakentamisen ohjauksessa, vastaanotossa ja käyttöönotossa sekä takuuaikana.

Vastaamme yleensä myös rakentamishankkeen valvonnasta. Tällöin valvomme, että hankkeessa noudatetaan rakentamista koskevia sopimuksia, lakeja, määräyksiä ja viranomaisohjeita.

Huolehdimme hankkeista yleensä kokonaisuuksina, mutta meiltä voi ostaa rakennuttamispalveluja sekä rakennusteknistä valvontaa ja yleisvalvontaa myös yksittäisinä palveluina.

Kiinteistöselvitykset ja -arviot


Toimitamme kiinteistöselvityksiä ja -arvioita kiinteistön uutta käyttöä, peruskorjausta tai täydennysrakentamista varten. Kiinteistöjen peruskuntoarvioihin kuuluu kiinteistön PTS kymmenen vuoden aikajänteellä. Voimme lisäksi hankkia tilaajan puolesta asbesti- ja haitta-ainekartoituksia korjausrakentamisen valmisteluun.

Tuotamme kiinteistöselvitykset ja -arviot yhteistyössä pitkäaikaisten yhteistyökumppaniemme kanssa.


Lisätietoja rakennuttaminen ja valvonta -palveluistamme Mika Lahtiselta, puh. 040 700 6470.